Arbetsintegrerande sociala företag och immigranter – en översikt


Stockholm: Tillväxtverket

Rapporten går igenom den internationella kunskapen om möjligheterna att använda arbetsintegrerande sociala företag för ökad inkludering av immigranter på arbetsmarknader. Denna gemongång visar på både goda erfarenheter och ett stort intresse för frågan, enligt rapporten, men kunskapen i Sverige verkar vara begränsad trots att de arbetsintegrerande sociala företagen redan spelar en viktig roll. Nedslagen i ett antal ESF-projekt och sociala företag visar också att det inom dessa utvecklas arbetssätt och metoder inom en rad olika områden som språkträning, yrkesutbildning, kunnande i organisation och företagsstyrning, hälsovård och liknande som enligt rapporten är värdefulla att kartlägga och sprida. De sociala företagen och ESF-projekten ger, enligt resultaten, inte bara arbetstillfällen utan utvecklar också värdefull kunskap och kompetens inom en rad områden för en bättre inkludering på arbetsmarknader av immigranter. Inte minst viktig är deras möjligheter till påverkan på olika strukturella förhållanden.

Författare:
Andersson, Ragnar
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport