Hälso- och sjukvård – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och hälso- och sjukvård. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.