Försvar och utrikes – En översikt

Här har vi samlat kunskap om civilsamhället genom att utgå bland annat från de områden som försvarsutskottet behandlar, såsom försvar och samhällets krisberedskap. Du finner också kunskap om civilsamhället inom somliga av utrikesutskottets frågor, exempelvis internationell samverkan och internationellt utvecklingsarbete.