Reinventing emancipation in the 21st century: the pedagogical practices of social movements

Interface: a journal for and about social movements, 6(1), 1 - 24.

Artikeln är en introduktion till ett temanummer om de pedagogiska praktikerna inom sociala rörelser.

Centrala slutsatser tar utgångspunkt i att erövrandet av kunskap (eng. counter-politics of knowledge) är central för de emancipatoriska kamperna. I hjärtat av detta är en pedagogik, förstådd som de processer, praktiker och filosofier som möjliggör ett av-lärande av hegemoniska former av liv, sociala relationer och subjektiviteter. Som bidragen i temanumret visar är de pedagogiska praktikerna i de sociala rörelserna betydelsefulla i skapandet av förkroppsligade minnen (eng. embodied peopled memories) samt i återskapande och återuppfinnande av alternativa filosofier och teorier. Inte minst genom ett erkännande av multipla språk (eng. literacies) och ett epistemologiskt privilegerande av marginaler där de teman och subjekt som övergivits av nutida kapitalism åter sätts i fokus. Dessa åtaganden är förkroppsligade som och genom informellt lärande i rörelsernas vardag, i det ingår av-lärandet av förtryckets logik som införlivats i praktiker och processer. Som bidragen i temanumret visar så är de pedagogiska praktikerna i sociala rörelserna centrala i återskapandet av en frigörande kunskapspolitik för 2000-talet. De bidrar till att skapa förutsättningar för framväxten av alternativa subjekt och rörelser samt till att stödja tillväxten av multipla former av epistemologiskt vara och kan möjliggöra reflektion om och av-lärande av förtryckets logik och märkning av våra praktiker och kamper. Det är dags att pedagogisera det politiska och att politisera det pedagogiska, menar forskarna.

Tillvägagångssättet i introduktionen är en översikt över bidragen i temanumret och en litteraturstudie. 

Författare:
Motta, Sara C & Esteves, Ana Margarida
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport