Medborgaren som pedagogiskt projekt


Stockholm: Stockholms universitet

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur begreppet medborgare förstås av olika individer och hur det formas i pedagogiska praktiker. Det civila samhället diskuteras i relation till Habermas offentlighetsteori.

Pedagogiska praktiker syftar ofta till att förbereda individer för olika roller i samhället och personlig utveckling. Studiens slutsatser tar utgångspunkt i framförallt Jürgen Habermas teori om samhälle och kommunikation. Samhället förstås som delat i en privat och en offentlig sfär där individer uppfyller rollen som medborgare genom att agera i den offentliga sfären. Den offentlighet som är mest påtaglig, i det empiriska materialet, är en lokal och offentlig vardagssfär där individer och deltagare i folkhögskola och sammanhang för vuxenutbildning diskuterar gemensamma frågor. I diskussionen är det få referenser till offentliga politiska diskussioner på nationellt eller internationellt plan. Genom att definiera medborgaren bredare än som en relation mellan individen och staten, presenterar och diskuterar olika sätt att agera som medborgare inom och utanför pedagogiska praktiker, även hinder för detta. Det finns också argument för självständig medborgaraktion utanför den pedagogiska kontexten. Medborgaraktionen kan bli återförd till den pedagogiska diskussionen för reflektion.

Tillvägagångssättet består av fyra empiriska studier där intervjuer, observationer och analys av rapporter ingått.

Författare:
Niklasson, Laila
Utgivningsår:
2007

Referenser
Artikel
Bok
Avhandling
Kapitel
Rapport