Folkbildning – En översikt

Här finns översiktlig information om forskning som rör det civila samhället och skola. Vi redovisar ett antal aktörer som tar fram kunskap på området och ger exempel på publikationer som innehåller vetenskapligt grundad kunskap.

Referenserna

REFERENSER
Uppdaterat 2013-11-06
Grid
Lista

Bok

Avhandling

Kapitel

Rapport

Artikel