Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer


Malmö: Malmö högskola

Syfte och forskningsfrågor

Att tillvarata erfarenheter och kunskaper från projekten. Frågor från fonden: Vilka spår lämnar fondens pengar och under vilka betingelser? Vilka framkomliga vägar finner man respektive vilka hinder stöter man på? Hur många har varit verksamma resp. deltagit? Hur upplever målgruppen barn o. ungdomar insatserna?

Vilka grupper når projekten och vilka når de inte? Hur förhåller sig projekten till välfärdssystemets redan etablerade aktörer som skola, socialtjänst och polis?

Resultat

De flesta av de 13 projekten har överlevt i någon form. Man sprider erfarenheterna genom böcker, filmer och utbildning. Dock tufft klimat för civilsamhällets organisationer och stor konkurrens om bidrag.  

Barnen/ungdomarna i projekten har behov av trygga rum, lokaler och öppna platser att träffas som projekten har försökt tillgodose. Fråga om man skall hålla verksamheterna separata för en viss grupp eller öppna för alla i området. Här har projekten valt olika linjer. Teman som varit genomgående i verksamheterna: Kulturprojekt, miljöfrågor, rättigheter och historia. Värdefullt för deltagarna.  

Hur projekten lyckats i arbetet beror mycket på projektledarens o. medarbetarnas erfarenheter och engagemang. Lokal förankring viktigt, tagit med målgruppen som medskapare, kommunikation och social förmåga är viktigt. Också behov i projekten av stödfunktioner, handledning etc.

Metoder

Dokumentstudier. Etnografiska möten o. observationer i verksamheterna. Stor mängd kvalitativa intervjuer (47st totalt, fördelade på 13 projekt). 

Författare:
Perez, Enrique & Herz, Marcus
Utgivningsår:
2014

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport