The significance of social capital in the multiple goal and resource structure of social enterprises


London: Routledge

Syfte och forskningsfrågor

Den empiriska studien Elexies genomfördes i 15 länder i Europa under år 2000. Syftet var att beskriva och analysera framväxten av sociala företag i respektive land utifrån nio angivna kriterier. Frågor som vägledde forskningsarbetet var bland annat:

-Vilka särskilda karakteristika har de sociala företagen i landet?  Beträffande mål, struktur, ledare och medarbetare, förhållande till brukare och offentliga organisationer samt olika typer av resurser.

- Vad bidrar de sociala företagen med? Här handlar det om vilka sociala behov de fyller och vad de producerar och för vem? Vilka resultat når de? Bidrar de till att bekämpa arbetslöshet, marginalisering och social exkludering? Hur ser företagens framtidsutsikter ut?

Resultat

Evers bidrag är ett teoretiskt kapitel där han analyserar de många mål och resurser som sammanförs i sociala företag. Strukturen i dessa företag förstås bättre med begreppet socialt kapital, även om detta begrepp kan ha många betydelser. Evers fokuserar på begreppet medborgerligt kapital för att ge en bild av de resurser som finns inom civilsamhället och som är särskilt viktiga för sociala företag.  Ett mål för sociala företag kan också vara att bygga och utveckla socialt kapital. Sist belyser han länkarna mellan socialt kapital och offentlig policy. Han menar att man från offentliga politiker och program borde erkänna värdet av mobilisering och reproduktion av socialt kapital, inte ta detta för givet.

Metod 

Dokumentstudier och analys av tidigare forskning

Fallstudier av sociala företag i respektive land (gäller hela Elexies-studien)

Författare:
Evers, Adalbert
Utgivningsår:
2001

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport