Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för arbetslösa. Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag


Stockholm: Tillväxtverket

Syfte / forskningsfrågor

Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, finansierad av ESF och med Tillväxtverket som projektägare, har samlat erfarenheter kring företagande inom den sociala ekonomin som möjlighet för att skapa arbete för människor som har svårigheter på arbetsmarknaden. Var finns hindren och vilka möjligheter finns det för politiker och tjänstemän att stödja en utvecklingsprocess?

Resultat

Rapporten sammanfattar nio områden där man genom politiska åtgärder kan ta bort hinder och underlätta för företagande för långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna och andra med svårigheter på arbetsmarknaden. Dessa områden är:

  1. Skapa bättre förutsättningar för egenföretagande för långtidsarbetslösa.
  2. Öka legitimiteten för arbetsintegrerande sociala företag.
  3. Öka möjligheten till finansiering för företagande inom den sociala ekonomin.
  4. Skapa fler jobb genom upphandling, t ex med sociala kriterier. 
  5. Anordna relevant kompetensutveckling för ledare i olika roller i sociala företag.
  6. Etablera stödjandestrukturer och fortsatt stöd för dem som finns.
  7. Samordna utvärdering, uppföljning och validering.
  8. Använda riktlinjer och styrdokument.
  9. Öppna för ökad matchning mellan förutsedda kompentens- och arbetskraftsbehov vid tillväxtsatsningar.

Metod

Underlaget för rapporten baseras på temagruppens studier under tiden 2007-2011. Där har man efter en kartläggning av ett 70-tal projekt finansierade av Europeiska Socialfonden, som haft som mål att arbeta med företagande mot arbetslöshet, givit forskare och konsulter uppdrag att göra fältstudier vid vissa av dem. Även erfarenheter från tidigare strukturfondsperioder och program, kunskaper från företagare, organisationer, myndigheter, forskning och aktiva inom området har använts. 

Författare:
Andersson, Ragnar
Utgivningsår:
2012

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport