Medborgerligt engagemang – klassresa eller klassklyfta?


Stockholm: Regeringskansliet

Rapport till 2014-års Demokratiutredning

Syfte att kritiskt granska om det medborgerliga engagemanget i Sverige påverkar vilka som får ökade möjligheter till inflytande över politiskt beslutsfattande.  

Forskarna har undersökt;

  • Om det finns systematiska skillnader mellan dem som arbetar ideellt och dem som inte gör det?
  • Om de som arbetar ideellt oftare ägnar sig åt olika former av politisk påverkan.

Resultat

Ideellt arbete är ett så utbrett fenomen i det svenska samhället att medborgare med alla slags livsomständigheter är aktiva. Trots det pekar resultaten på att det finns vissa systematiska skillnader mellan dem som arbetar ideellt och dem som inte gör det. De som har större resurser (beträffande utbildning, arbete, familj) är något överrepresenterade i ideellt arbete.

De som arbetar ideellt har oftare än övriga utövat vissa former av politiskt deltagande, främst direkta kontakter med politiker och tjänstemän. Resultaten pekar på att de som redan har större resurser arbetar ideellt något oftare än de som har mindre resurser och att de som arbetar ideellt har större förutsättningar att påverka politiskt.

Metoder: Analys av data från den senaste och de tidigare befolkningsstudier beträffande ideellt arbete, som genomförts vid Ersta Sköndal högskola under perioden 1992 – 2014.

Forskarna har även analyserat svaren i en enkätundersökning om hur föreningar i svenska kommuner försöker påverka kommunpolitiker i deras beslutfattande. Enkätundersökningens svar har jämförts med det tidigare materialet från befolkningsstudierna. 

 

Författare:
Von Essen, Johan & Wallman Lundåsen, Susanne
Utgivningsår:
2015

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport