Kan fackets försvagning hejdas? Facklig styrka och organisering i en globaliserad värld


Stockholm: Premiss

Forskningsfrågor

Vilka egenskaper hos den svenska arbetsmarknadsmodellen har understött hög facklig organisering i Sverige? Strukturella förändringar som förklarar fackets nedgång i Sverige sedan 1990-talet?

Hur ser det ut i andra europeiska länder samt USA? Kan motsvarande förändringar skönjas också där? Hur är förändringarna i facklig anslutning relaterade till den pågående globaliseringen av arbetsmarknaden?

Slutsatser

Sverige har ”världsrekord” i facklig anslutning, 7 av 10 löntagare är medlemmar i facket trots en stor nedgång under åren 2008-2010. Artikeln ger en översikt över den fackliga organiseringen under 1900-talet fram till den högsta anslutningen nåddes i början av 1990-talet, därefter har en successiv minskning skett. Flera faktorer bidrar till den höga organisationsgraden t ex fackliga arbetslöshetskassor, kollektivavtal och partsreglering har betydelse, en kombination av centralisering och decentralisering.   Jämförelse med hur det ser ut i en rad europeiska länder + USA. Avsevärt lägre organisationsgrad i de flesta länder samtidigt som minskningar under senare år har skett också där, tydlig minskning t ex i Storbritannien, Tyskland och USA.

Kapitlet innehåller en genomgång av faktorer som urholkar facklig solidaritet och anslutning t ex förändrade attityder till facket, sjunkande andel anställda inom industrin, arbetsstyrkans uppsplittring genom outsourcing, inhyrning av tillfälliga arbetare, tidsbegränsade anställning och arbete på udda tider samt snål bemanning och teamarbete. Också sjunkande täckningsgrad hos fackklubbar och minskad kontakt mellan ombud och medlemmar. Nya branscher utan fackliga traditioner. Således en rad faktorer som försvagar facket och dess arbete.

Metod

Analys av statistiskt material från svenska fackliga organisationer

Analys av statistiskt material från fackföreningar i flera europeiska länder + USA

Författare:
Kjellberg, Anders
Utgivningsår:
2013

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport