Ideellt arbete inom idrottsrörelsen


Stockholm: Riksidrottsförbundet

Forskningsfrågor

Material från senaste nationella befolkningsstudien kring ideellt arbete jämförs med uppgifter från personer som arbetar ideellt inom någon idrottsorganisation.

De som arbetar ideellt inom idrotten: Är de typiska för eller skiljer sig från andra som arbetar ideellt? Vilken typ av insatser gör de och vad motiverar dem? Ställer idrottsorganisationen krav på dem t ex beträffande ansvar, insatser etc. Hur ser föräldrar -som är engagerade i idrottsorganisationer där deras barn är aktiva - på sitt engagemang?

Resultat

Enskilt största gruppen inom det ideella arbetet, ca en tredjedel av alla ideellt engagerade finns inom någon idrottsorganisation. De skiljer sig från andra ideellt aktiva på flera punkter, oftare yngre män, som är gifta eller sambo och bor på mindre orter. De har själva idrottat eller gör det fortfarande.

Många är föräldrar till barn som idrottar. Intresse för sporten + social samvaro utgjorde motiv från början. De fortsätter för att det finns en god gemenskap, de får ansvar och de är efterfrågade, det finns ett konkret behov av deras insatser. De upplever det som meningsfullt även sedan barnen slutat i organisationen. (Idrottsföräldrar)

Metod

Material från senaste befolkningsstudien om medborgerligt ideellt arbete har analyserats. Materialet bygger på ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer med en svarsfrekvens på över 50 procent. Dessutom har 10 föräldrar som är engagerade som ledare eller tränare i sina barns idrottsförening intervjuats. 

Författare:
Von Essen, Johan & Wallman Lundåsen, Susanne
Utgivningsår:
2016

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport