Företagandet i civilsamhället – minskad slutenhet eller urholkad öppenhet? En rapport om Uma Bazar, ett projekt i den tredje sektorn för att motverka hemlöshet och social utestängning


Lund: Lunds universitet

Forskningsfrågor

Vilka resultat uppvisar projektet i relation till de mål som har satts upp?

Hur har det gått för brukarna? I jämförelse med när de kom in i projektet?

Hur ser projektets interna och externa förankring, acceptans och framtid ut?

Resultat

Tydlig förskjutning av mål och tidigare angivna diskurser om självhjälp och brukarstyrning under projektets andra år, då byte av projektledning skedde. Byte av mål och affärskoncept mot fair trade och ekologi. Flera avsteg från den ursprungliga modellen som beskrivs i ansökan har skett under projekttiden. 

Endast 5 av projektet 23 deltagare har nått upp till målen för deltagarna: att få anställning i affären som skulle utvecklas till ett socialt företag. (Detta genomfördes aldrig utan projektet övertogs av en privat företagare.) Dessutom hör 4 av dem inte till målgruppen som projektet utformats för, nämligen tidigare missbrukare och hemlösa. Eftersom delfinansieringen från Socialstyrelsen avsåg denna målgrupp måste resultat betraktas som klent.

Metod

ASI- intervjuer (strukturerade) före- och eftermätning för att mäta förändringar i olika livsområden hos deltagarna

Kvalitativa intervjuer med projektledning och externa aktörer ca 4-5 personer vid 2 tillfällen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 8-9 deltagare i två omgångar

Diskursanalys av dokument och rapporter samt intervjumaterial 

Författare:
Levander, Ulrika
Utgivningsår:
2008

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport