Egenorganisering blant fattige. En studie av initiativ, mobilisering og betydning av Fattighuset


Göteborg: Göteborgs universitet

Syfte och forskningsfrågor

Det överordnade syftet med studien var att undersöka villkoren för självorganisering bland fattiga och marginaliserade medborgare i samhällets periferi.

På föreningen Fattighuset genomfördes en fallstudie där organisationens mål, grundläggande synsätt, intern verksamhet, kultur och utåtriktade aktioner studerades.

Resultat

Fattighuset bildades i samband med en social rörelse i Norge bland fattiga och marginaliserade grupper att kämpa för sociala rättigheter och få bättre livsvillkor. Under den första treårsperioden genomförde aktivister från Fattighuset flera uppmärksammade aktioner i Oslo för att belysa sin situation. Under den andra treårsperioden förekom en del motsättningar inom föreningen mellan de tidigare aktivisterna och mindre militanta medlemmar. Så småningom försköts verksamheten mot mer gemenskap och kulturaktiviteter. Under senare perioden skedde omfattande förändringar i organisationen beträffande styrelse, lokaler, ekonomi mm.

Forskaren följde också två riksdagsval i Norge och undersökte pressklipp och offentlig text för att se om organisationens uppmärksammade aktioner fick något genomslag i praktisk politik i form av riksdagsmotioner, utredningar el. dyl. Men hon kunde inte se att aktionerna ändrade något i partiernas politik.

Metod 

Sammanställning av tidigare forskning kring sociala rörelser och självorganisering bland fattiga och marginaliserade grupper

Dokumentstudier av minnesanteckningar, protokoll, kallelser samt tidningsartiklar och offentlig text t ex riksdagstryck

Deltagarobservation i Fattighusets verksamheter periodvis under ca 10 år 1994-2004. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer med aktiva medlemmar i organisationen Fattighuset i två omgångar under undersökningsperioden. 

Författare:
Seim, Sissel
Utgivningsår:
2006

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport