Business and community


Göteborg: Göteborgs universitet

Forskningsfrågor

  • Hur kan man förstå ett utvecklingskooperativ (sk gemenskapsföretag) på landsbygden genom att studera deras redovisning och räkenskaper?
  • Vilken roll får räkenskaperna i en organisation som inte grundats för att ge maximal vinst utan har andra (sociala) mål som t ex att skapa välfärd och ett gott liv på landsbygden?

Resultat

Författaren har studerat gemenskapsföretaget ”Byssbon Community Coop”. Kooperativet som existerat ca 10 år driver ett äldreboende, fritidshus för uthyrning, en livsmedelsaffär och en datafirma. Årliga omsättningen är ca 2 miljoner sv. kronor.   Det framkommer flera problem med redovisning och räkenskaper. Det visar på en konflikt mellan lokalsamhällets intressen och affärsföretagets.

Författaren gör sedan en vidare analys där han visar att även privata vinstdrivande företag inte enbart har ekonomiska mål utan flera sociala mål som handlar om legitimitet och relationer i lokalsamhället. Man måste därför sätta in redovisning och räkenskaper i detta större perspektiv av legitimitet och trovärdighet.

Metod

Deltagande i styrelsemöten i kooperativet. Intervjuer och informella samtal med styrelsemedlemmar och aktörer från orten. Granskning av räkenskaper/redovisning från kooperativet. Litteraturstudier av jämförande forskning. 

Författare:
Westerdahl, Stig
Utgivningsår:
2001

Referenser
Artikel
Bok
Uppsats
Avhandling
Kapitel
Rapport