Arbetsmarknad och näringsliv
– En översikt

Här har vi samlat kunskap om civilsamhället genom att utgå från de områden som arbetsmarknadsutskottet arbetar med såsom arbetsmarknadsfrågor, integration, diskriminering och jämställdhet. Här ryms också frågor som kan kopplas till näringsutskottets verksamhet, exempelvis energi, regional utveckling och näringslivsfrågor.